מדדים
פרסומים מובילים
הפרסומים המצוטטים ביותר בחמש השנים האחרונותלמידע נוסף
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Nature488745
2.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition440689
3.The New England Journal of Medicine434897
4.Science409633
5.Nature Communications375492
6.The Lancet368678
7.Neural Information Processing Systems337614
8.Advanced Materials327420
9.Cell320482
10.International Conference on Learning Representations304584
הצג הכל